Beleidsplan

Stichting de Muzikale Octopus 

2023-2028

 Inleiding

Stichting de Muzikale Octopus steunt jeugd, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met autisme in de Gemeente Gilze en Rijen en omliggende gemeenten (ABG-gemeenten, Dongen, Oosterhout, Breda, Oisterwijk, Goirle).

Samen met vrijwilligers en lokale ondernemers realiseert Stichting de Muzikale Octopus persoonlijke initiatieven en activiteiten dicht bij huis. Hierbij willen wij de toegang zo laagdrempelig mogelijk houden.

De initiatieven en activiteiten zijn gratis voor de deelnemers, hetgeen inhoudt dat er een fondsenwerving binnen de stichting aanwezig is. De inkomens worden gerealiseerd door sponsoren, donateurs, fondsenwerving en acties.

De stichting zoekt aansluiting bij gelijkgestemde stichtingen/doelen in de regio of daarbuiten en heeft contact met Nederlandse Verenging voor autisme, Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst, gemeentes, culturele centra, zorgaanbieders en instellingen, huisartsen, therapeuten en onderwijs.

Missie

Het leven met autisme of een beperking is zwaar. Stichting de Muzikale Octopus steunt deze mensen. Wij kunnen autisme niet veranderen, maar wel de persoon met autisme en de directe/indirecte omgeving beter leren begrijpen en wat leven met autisme inhoudt in het dagelijks bestaan.

De stichting bekijkt ook noodzakelijke vormen van hulp op individuele basis voor mensen met autisme.

En de stichting heeft tot doel om partijen in de huidige maatschappij te laten zien, dat muziek een heilzame werking heeft voor mensen met autisme.

Dit doen we samen met een bijzondere groep vrijwilligers, lokale partners en donateurs: “Iedereen is uniek en mag er zijn”.

Visie

Stichting de Muzikale Octopus wil op een zo breed mogelijk terrein het leven met autisme begrijpelijk mogelijk maken voor de medemens. De continuïteit van de stichting is daarbij van groot belang, zowel in grote als in kleine activiteiten die georganiseerd worden.

In de toekomst willen we wel gaan kijken of het mogelijk is om een nog breder deel van de lokale gemeenschap te bereiken en te onderzoeken of groei tot de mogelijkheid behoort. Hiervoor is het nodig om de financiële positie te versterken om toekomstige groei te kunnen bekostigen. De stichting wil een nog breder deel van de lokale en regionale gemeenschap bereiken en de toegang tot onze stichting zo laagdrempelig mogelijk houden.

Stichting de Muzikale Octopus heeft ten doel veel mensen te bereiken, door middel van:

 • Concrete samenwerking met het basisonderwijs;
 • Concrete samenwerking met plaatselijke en landelijke overheid en zorgaanbieders;
 • Activiteiten om de schijnwerper te richten op autisme;
 • De nieuwsbrief, website, andere sociale media (Instagram, Facebook, Hallo Gilze Rijen, LinkedIn, dag- en weekbladen);
 • Flyer van de Stichting (die op diverse plaatsen liggen en opgehangen worden);
 • Het dragen van herkenbare kleding tijdens activiteiten, banners en vlaggen;
 • Werkgroepen met vrijwilligers t.b.v. de activiteiten te organiseren;
 • Samenwerken en elkaar versterken: in samenspraak met lokale organisaties en landelijke organisaties;
 • Ambassadeur zijn om jeugd en jongvolwassenen te bereiken (b.v. Sylvester Brons).

Stichting de Muzikale Octopus heeft ten doel het realiseren van diverse activiteiten (m.b.v. bijvoorbeeld uitvoerend orgaan Muziekschool Plus):

 • Twee keer per jaar wordt “Cantus Autismus” georganiseerd;
 • Huiskamer concerten in verzorgingscentra;
 • Optredens (winkelcentra/dagverblijf).

Stichting de Muzikale Octopus heeft ten doel fondsen te werven middels:

 • Sponsoren evenementen: AH Rijen Zetjes/Klavertjesacties;
 • Subsidie
 • Donateurs: wordt vriend van de stichting;
 • Incidentele sponsoren: donatieknop met QR-code website en op andere sociale media;
 • Erfstellingen en legaten;
 • Optredens.

Organisatie

Stichting de Muzikale Octopus
p/a Hoofdstraat 146
5121 JJ, Rijen
KvK – nummer: 77941934
RSIN – nummer: 861207518
Web: www.demuzikaleoctopus.nl
E-mail: info@demuzikaleoctopus.nl

Stichting de Muzikale Octopus is een non-profit organisatie. Het bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden. Op deze manier vloeien alle inkomsten terug in het realiseren van onze doelstellingen.

Bestuur

Voorzitter:                                                                      mevr. Wilma van der Draaij
Vervangend Voorzitter:                                          dhr. David Brons
Penningmeester:                                                         dhr. Frans de Vos
Secretaris:                                                                       mevr. Anita Brons
Pr:                                                                                         dhr. David Brons & Jason Chiang
Communicatie:                                                             dhr. Jean Paul Snoeren
Zorg coördinator:                                                       mevr. Yvonne Vellinga
Activiteiten- en vrijwilliger coördinator:     mevr.  Wilma van der Draaij                                         dhr. Jan Vellinga                                                                 dhr. Ilo Milaunus